حزب الشتاء

'Standard' (30 days + 1 day/move, max 45 days)
1. e3 e6
Clock started on 1/22/2019
2. f3 d6 3. g3 d5 4. c3 e5 5. d3 c6 6. Nd2 c5 7. f4 f6 8. Ngf3 Nc6 9. a3 Bd6 10. c4 d4 11. Ne4 Bxf4 12. gxf4 b6 13. Kf2 Qc7 14. Rg1 g6 15. f5 Kf7 16. Bh3 Nge7 17. Ng3 g5 18. Ne1 h6 19. Nh5 Ba6 20. b3 Rhg8 21. Rg4 Nc8 22. b4 Bxc4 23. b5 Na5 24. dxc4 Nxc4 25. Qe2 N4d6 26. a4 a6 27. bxa6 Rxa6 28. Nc2 Ne7 29. e4 Rga8 30. Bf1 Rxa4 31. Rxa4 Rxa4 32. Ba3 Nc6 33. Qf3 Nb4 34. Nxb4 cxb4 35. Bc1 Ra2+ 36. Kg1 Ra1 37. Rg2 Rxc1 38. Rb2 Rc3 39. Kg2 b3 40. Ng3 Nc4 41. Rf2 b2 42. Kh3 b1 43. Kg4 Rc2 44. Qe2 Ne3+ 45. Kh5 Kg7 46. h3 b5 47. Bd3 Rb2 48. Bxb1 Rxb1 49. h4 Rg1 50. Nf1 Rg4 51. Rh2 Rxe4 52. hxg5 hxg5 53. Ng3 Rf4 54. Qd3 Nxf5
Black win

Terms and Conditions | Privacy Policy | Copyright © 2002 - 2021

SchemingMind.com | Westhoughton | Bolton | England