حزب الشتاء

'Standard' (30 days + 1 day/move, max 45 days)
1. d3 e6
Clock started on 1/19/2019
2. e3 d6 3. c3 d5 4. d4 f6 5. f3 e5 6. e4 c6 7. g3 Nd7 8. Nd2 Ne7 9. Ne2 Be6 10. Nb3 Bc4 11. Ng1 b6 12. Qc2 Bd6 13. Nd2 Qc7 14. b3 Be6 15. Ne2 c5 16. exd5 Nxd5 17. Bh3 g6 18. Kf2 Kf7 19. Qd3 Rhf8 20. Be3 Kg7 21. g4 Bf4 22. Ne4 h6 23. Rab1 cxd4 24. cxd4 Rac8 25. Rb2 Nb4 26. Qc4 Bxc4 27. N2c3 Nd3+
Black win

Terms and Conditions | Privacy Policy | Copyright © 2002 - 2021

SchemingMind.com | Westhoughton | Bolton | England