Standard Chess League - Season Thirteen

Board
C Team
Game
1
 Geoff Holder 1375 (53)
Piano man
 1D 0D
 NaviAvlac 2157 (350)
 1D 0D
2
 KFGFitness 1259 (133)
 0 1
 Bzebadua 2026 (135)
 0 1
3
 Jacques van der Merwe 1216 (110)
jvdm
 0 1
 Aizen88 2005 (143)
 0 1
4
 MCardinalB 1198 (167)
 0 1
 ausvazz 1901 (123)
 0 1
5
 malcolm chugg 1162 (59)
 1D 0D
 Morera28 1835 (166)
 1D 0D
4 6

Match Details

Games


Terms and Conditions | Privacy Policy | Copyright © 2002 - 2023

SchemingMind.com | Westhoughton | Bolton | England