Eli Garcia Games

Kapow!
Atomic960
Eli Garcia
White win
j4orce
9/15/2020
Kapow!
Atomic960
emakis
White win
Eli Garcia
7/22/2020
Kapow!
Atomic960
Eli Garcia
7/10/2020
Kapow!
Atomic960
j4orce
White win
Eli Garcia
7/10/2020
Kapow!
Atomic960
Eli Garcia
White win
Kapow!
Atomic960
Eli Garcia
Black win
emakis
6/7/2020
Boom
Atomic960
Eli Garcia
9/10/2019
Boom
Atomic960
Eli Garcia
Black win
Boom
Atomic960
Eli Garcia
Black win
Boom
Atomic960
Eli Garcia
White win

Terms and Conditions | Privacy Policy | Copyright © 2002 - 2023

SchemingMind.com | Westhoughton | Bolton | England