CT Class 1 #160

D34q: QGD Tarrasch: 9.Bg5 c4 10.Ne5 Be6 11.Nxc6
'Standard' (30 days + 1 day/move, max 45 days)
1. c4 Nf6
Clock started on 3/29/2020
2. g3 e6 3. Bg2 d5 4. Nf3 c5 5. cxd5 exd5 6. d4 Nc6 7. O-O Be7 8. Nc3 O-O 9. Bg5 c4 10. Ne5 Be6 11. Nxc6 bxc6 12. b3 h6 13. Bf4 cxb3 14. axb3 Qd7 15. Ra6 Qb7 16. Qa1 Rfc8 17. Rc1 Bb4 18. Qa4 Bd7 19. Qa2 Be6 20. Ra4 c5 21. Bd6 a5 22. dxc5 Nd7 23. Qb1 Nxc5 24. Ra1 Qd7 25. Bf4 d4 26. Na4 Nxb3 27. Rxc8+ Rxc8 28. Nb6 Qd8 29. Nxc8 Nxa1 30. Qxa1 Qxc8 31. Qxd4 Qc2 32. Be4 Qxe2 33. h4 Qe1+ 34. Kg2 a4 35. Bd3 a3 36. Be5 a2 37. Bc2 f6 38. Qd8+ Bf8 39. Bb2 Qe2 40. Qd3 Qxd3 41. Bxd3 g6 42. Bxg6 f5 43. Bh5 Bg7
Black win

Terms and Conditions | Privacy Policy | Copyright © 2002 - 2021

SchemingMind.com | Westhoughton | Bolton | England