Bordello ~ 1

'Standard' (30 days + 1 day/move, max 45 days)
1. d4 d5
Clock started on 11/13/2008
2. e3 c6 3. c3 Qdd6 4. b4 Qcc7 5. c4 Qxh2 6. cxd5 Qxg1 7. Qhxg1 cxd5 8. Qxc7 Qxc7 9. Qb5+ Qc6 10. Qda4 Kd7 11. Qc1 Qfc8 12. Qac3 Qxb5 13. Qxb5+ Ke6 14. e4 Qd7 15. Qh3+ Kf6 16. Qf5+ Qxf5 17. exf5 Qac8 18. Qcc5 Qxf5 19. Qxd5 Qxd5 20. Qxd5 Qb8 21. Ke2 Qhc8 22. Qf3+ Ke6 23. Qb1 Qc4+ 24. Ke3 Qc3+ 25. Ke4 Qxf3+ 26. Kxf3 g6 27. Qb3+ Kf6 28. d5 Qe5 29. g3 Qf5+ 30. Kg2 Ke5 31. Qe3+ Qe4+
Black win

Terms and Conditions | Privacy Policy | Copyright © 2002 - 2021

SchemingMind.com | Westhoughton | Bolton | England