حزب الشتاء

'Standard' (30 days + 1 day/move, max 45 days)
1. e3
Clock started on 3/2/2019
1... c6 2. d3 d6 3. f3 e6 4. c3 f6 5. e4 h6 6. d4 g6 7. f4 b6 8. c4 a6 9. b3 h5 10. g3 h4 11. g4 Nd7 12. h3 Ne7 13. Bd3 Bh6 14. Ne2 Bxf4 15. Nxf4 Kf7 16. Be3 a5 17. a3 e5 18. Ne2 Be6 19. d5 Bxc4 20. bxc4 c5 21. a4 g5 22. Nbc3 Ng6 23. Bf5 Nb8 24. Nb5 Ke7 25. Kf2 Nf4 26. Nxf4 exf4 27. Bxc5+ bxc5 28. Qe2 Ra6 29. Qf3 Rb6 30. Rhb1 Na6 31. Ke1 Nb4 32. Kd2 Rb7 33. Nc3 Qc7 34. Na2 Rhb8 35. Nxb4 axb4 36. a5 b3 37. Kc3 b2 38. Ra3 Rb4 39. Bd3 Kd8 40. Bf5 Ra8 41. Rxb2 Rab8 42. Rab3 Rxb3+ 43. Rxb3 Ra8 44. Ra3 Qb6 45. a6 Ra7 46. Bd3 Re7 47. Bb5 f5 48. gxf5 Rg7 49. Kd3 Ke7 50. a7 Qxa7 51. Rxa7+ Kf6 52. Rxg7 Kxg7 53. Kc3 Kf7 54. Kb3 Ke7 55. Ka4 Kf6 56. Kb3 Kg7 57. Qg4 Kh6 58. Bd3 Kg7=
Draw

Terms and Conditions | Privacy Policy | Copyright © 2002 - 2021

SchemingMind.com | Westhoughton | Bolton | England