حزب الشتاء

'Standard' (30 days + 1 day/move, max 45 days)
1. h3
Clock started on 3/2/2019
1... e6 2. g3 f6 3. a3 a6 4. f3 e5 5. e3 f5 6. d3 d6 7. c3 d5 8. b3 c6 9. h4 g6 10. a4 b6 11. Bh3 h6 12. Ne2 c5 13. Nd2 Nc6 14. Ba3 Qc7 15. Qc2 Nf6 16. Kf2 Ne7 17. Rab1 Bd6 18. Bxc5 bxc5 19. d4 cxd4 20. cxd4 e4 21. fxe4 dxe4 22. Nc3 Bb4 23. Nc4 Ng4+ 24. Ke2 Be6 25. Ne5 h5 26. Nxg4 Bxg4+ 27. Kf2 Kf7 28. Bxf5 Nxf5 29. Nxe4 Kg7 30. Ng5 Rhe8 31. e4 Nxd4 32. Qd3 Rf8+ 33. Kg2 Qd6 34. Rhf1 Rxf1 35. Rxf1 Qe7 36. Rc1 Re8 37. Rc4 Nxb3 38. Rxb4 Na5 39. e5 Nc6 40. Rb6 Nxe5 41. Qe4 Qf6 42. Nf3 Nc4 43. Rxa6 Rxe4 44. Ra7+ Kh6 45. Ra6 Re2+ 46. Kf1 Ne3+ 47. Kg1 Qg7 48. Ng5 Rg2+ 49. Kh1 Rxg3 50. Nf7+ Kh7 51. Ng5+ Kg8 52. Ra8+ Qf8 53. Ne4 Rf3 54. Kh2 Rf7 55. Ng5 Rf2+ 56. Kg3 Rf1 57. Ra6 Nf5+ 58. Kg2 Ne3+ 59. Kg3= Kg7 60. Ne6+= Kh6 61. Ra7 Nf5+ 62. Kg2 Ne3+ 63. Kg3=
Draw

Terms and Conditions | Privacy Policy | Copyright © 2002 - 2021

SchemingMind.com | Westhoughton | Bolton | England