حزب الشتاء

'Standard' (30 days + 1 day/move, max 45 days)
1. e3 e6
Clock started on 2/25/2019
2. d3 e5 3. e4 d6 4. Nc3 c6 5. Nf3 f6 6. d4 exd4 7. Nxd4 Ne7 8. f3 c5 9. Nf5 Nxf5 10. exf5 Nc6 11. Bd3 Ne7 12. g3 d5 13. g4 a6 14. Be3 d4 15. Ne4 c4 16. Kd2 dxe3+ 17. Kxe3 cxd3 18. cxd3 Kd7 19. Qc2 Bd6 20. a3 b6 21. b3 a5 22. d4 Nd5+ 23. Kd3 Ba6 24. Rab1 Rc8 25. Rhc1 Qe7 26. Qd1 h6 27. h3 Rxc1 28. Rxc1 h5 29. Qe2 hxg4 30. hxg4 Rh2 31. Rc2 Nf4+ 32. Ke3 Ng2+ 33. Kd2 Bf4+ 34. Kc3 Ne3 35. Rb2 Nd5+ 36. Kd3 Qd6 37. Rc2 Bh6 38. Qd1 Rh1 39. Qe2 Bf4 40. g5 Rb1
Black win

Terms and Conditions | Privacy Policy | Copyright © 2002 - 2021

SchemingMind.com | Westhoughton | Bolton | England