حزب الشتاء

'Standard' (30 days + 1 day/move, max 45 days)
Clock started on 3/2/2019
1. e3 e6 2. d3 d6 3. f3 f6 4. c3 c6 5. e4 e5 6. d4 g6 7. g3 exd4 8. cxd4 Ne7 9. h3 f5 10. Nc3 fxe4 11. fxe4 Nd7 12. Be3 h6 13. Rh2 Be6 14. Qc2 Nb6 15. Qb3 d5 16. e5 Nf5 17. Ke2 Nxd4+ 18. Kd3 Nf5 19. g4 Ne7 20. Qa4 g5 21. b3 Ng6 22. Nce2 Nd7 23. Kd2 Ndxe5 24. Nd4 Ke7 25. Bd3 Bd6 26. Bc5+ Kd7 27. Bf5+
White win

Terms and Conditions | Privacy Policy | Copyright © 2002 - 2021

SchemingMind.com | Westhoughton | Bolton | England