حزب الشتاء

'Standard' (30 days + 1 day/move, max 45 days)
1. e3 f6
Clock started on 1/23/2019
2. e4 g6 3. f3 d6 4. d3 f5 5. Nd2 c6 6. d4 Nd7 7. c3 Ngf6 8. Ne2 b6 9. Bd3 e6 10. Be3 Bh6 11. g3 a6 12. Qc2 c5 13. Kf2 Qc7 14. Qb3 Rf8 15. c4 fxe4 16. fxe4 Nxe4+ 17. Ke1 Nf2 18. Rf1 Nxd3+ 19. Kd1 Rxf1+ 20. Nxf1 a5 21. Kc2 Nb4+ 22. Kc3 Nf6 23. a3 Ne4#
Black win

Terms and Conditions | Privacy Policy | Copyright © 2002 - 2021

SchemingMind.com | Westhoughton | Bolton | England